Kurumsal
Hakkımızda
Yönetim
Misyon ve Vizyon
Çevre Politikamız
İşçi Sağlığı ve Güvenliği
İnsan Kaynakları
Basın Odası
 
   
Metim İnşaat
Tr  
Metim İnşaat
En  
  İşçi Sağlığı ve Güvenliği  
     
 

 

Metim İnşaat tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Bu amaçla;
işçi güvenliğiİş Sağlığı ve İş Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel kanun, yönetmelik ve standartlara uyulur.

işçi güvenliğiMeslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki tüm riskler değerlendirilir ve koruyucu önlemler alınır.

işçi güvenliğiYeni proje ve proseslerin Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından etkileri projelendirme aşamasında değerlendirilir.

işçi güvenliğiTüm çalışanların katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedeflenir.

işçi güvenliğiFaaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirilir.

işçi güvenliğiBaşarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımız ve müteahhitlerimiz iş sağlığı ve güvenliği, konularında eğitilir, zinde ve sağlıklı olmaları teşvik edilir


işçi güvenliği
 
 
 

 

 

 

 

 
Tasarım & Hosting
Atak Teknoloji
Anasayfa Hakkımızda Projelerimiz Faaliyet Alanlarımız